Cele 10 Porunci (sunt asemenea unor piese de domino ...)

I. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alţi dumnezei afară de Mine! 
II. Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor, nici să le slujeşti, că Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea şi al patrulea neam, şi Mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. 
III. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele Lui.
IV. Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti. Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale, iar ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău: să nu faci în acea zi nici un lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine, Că în şase zile a făcut Domnul cerul şi pământul, marea şi toate cele ce sunt într-însele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a şaptea şi a sfinţit-o.
V. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie.
VI. Să nu ucizi! 
VII. Să nu fii desfrânat! 
VIII. Să nu furi! 
IX. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău! (Să nu minţi)
X. Să nu doreşti casa aproapelui tău; să nu doreşti femeia aproapelui tău, nici ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui şi nici unul din dobitoacele lui şi nimic din câte are aproapele tău!

     Dacă începem cu porunca a X-a, observăm că în momentul în care îţi doreşti cu orice preţ să ai ceea ce are aproapele tău, eşti dispus să te minţi pe tine în primul rând că meriţi ceea ce nu este al tău, iar mai apoi să minţi împotriva aproapelui tău, pentru a obţine din ceea ce nu este al tău. Odată ce ai eşti în stare să te minţi pe tine şi să minţi şi pe cei din jur, ajungi cu siguranţă să îţi doreşti să ai tot mai mult (astfel încalci porunca a IX-a) şi dacă privim în jur, oamenii care sunt bogaţi, îşi măresc conturile furând de la alţii (ex. chiar şi de la angajaţi neplătindu-le corect sau chiar deloc efortul sau munca depusă … un alt exemplu, furând din banii publici … şi exemplele pot continua). Astfel încalci şi porunca a VIII-a ! Toţi bogaţii sau cei care îşi doresc ce nu este al lor, mint şi fură … sunt oameni egoişti, preocupaţi de plăcerea lor şi umblă cu tot felul de „fetiţe-pipiţe”, îşi înşală partenerul(a) de viaţă … şi aşa este încălcată şi porunca a VII-a ! Unul(a) care umblă din floare în floare, se trezeşte la un moment dat cu o surpriză neaşteptată sau nedorită şi se ajunge la avort ... sau căsătorindu-se în grabă, se vor ucide unul pe celălalt în timp (lipsa iubiri şi a respectului ucide în timp). Deci se încalcă şi porunca a VI-a ! Unul care face cele de mai sus, automat îşi face de ruşine părinţii şi numai cinste nu le aduce, neascultând de sfaturile lor, şi călcând în picioare tot sacrificiul lor în a creşte un om bun pe pământ! Aşadar este încălcată şi porunca a V-a ! Un om care nu are nici o rânduială în viaţă, nu poate avea o zi sfântă, în care să se întâlnească cu Dumnezeu şi să-I mulţumească pentru toate câte a primit! Deci nu există pentru el ziua odihnei, ziua sfântă a Domnului! Este încălcată şi porunca a IV-a ! Un om care nu are nimic sfânt în inima lui, se amăgeşte pe sine însuşi şi Îl ia în derâdere pe Dumnezeu şi Îl sfidează, încălcând astfel porunca a III-a ! Cel care nu are Dumnezeu, îşi caută idolii în bani, plăceri, artişti, ş.a.m.d. … deci încalcă şi pe cea de a II-a poruncă! Având idoli, omul nu-L mai are pe singurul Dumnezeu, Dumnezeul  Cel Sfânt, în inima sa … şi-atunci (logic) încalcă şi I-a poruncă! 
     Dacă încalci una singură din cele 10 porunci, ajungi să le încalci pe toate!


:::Astfel pot spune că cele 10 porunci sunt asemenea unui joc de domino ... e de ajuns o singură piesă să cadă ... o singură greşală, ca să cazi într-un lanţ de greşeli!:::

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Abonează-te (prin e-mail):

Dar din dar se face rai!