Rugăciune ...

Doamne!
Ajută-mă, să le pot spune celor puternici, adevărul în faţă!
Să nu mint, doar pentru a câştiga aplauzele celor slabi!
Dacă-mi dai bunăstare, nu-mi lua fericirea!
Dacă-mi dai putere, nu-mi lua mintea!
Dacă-mi dai succes, nu mă lipsi de umilinţă!
Dacă-mi dai umilinţă, nu mă lăsa să-mi pierd demnitatea!
Ajută-mă, ca întotdeauna să văd şi reversul medaliei!
Nu mă lăsa, să-i învinovăţesc pe ceilalţi,
doar pentru faptul că nu gândesc ca mine!
Învaţă-mă să-i iubesc pe oamenii, aşa cum mă iubesc pe mine însumi!
Învaţă-mă să mă judec, cu aceiaşi măsură cu care-i judec pe ceilalţi!
Nu mă lăsa să alunec în orgoliu, când sunt biruitor
şi nici în disperare atunci când mă prăbuşesc!
Mai bine, aminteşte-mi că durerea prăbuşirii
este experienţa care precede biruinţa!
Învaţă-mă că, chiar dacă trebuie să sufăr, trebuie să merg înainte!
Învaţă-mă că, chiar dacă vor fi mereu decepţii,
trebuie să nu-mi pierd încrederea!
Învaţă-mă că, A IERTA, este cel mai important
lucru pentru un suflet puternic
şi că răzbunarea este semnul primitiv, al celui slab!
Dacă îngădui, să vină peste mine furtuna, dăruieşte-mi speranţa!
Dacă-mi iei biruinţa, dăruieşte-mi puterea de a trece peste înfrângere!
Daca voi greşi cuiva, dă-mi curaj să-mi cer iertare!
Dacă-mi va greşi cineva mie, dă-mi bunătatea ca să-l pot ierta!
Şi Doamne, dacă se va întâmpla, ca eu, să uit vreo clipă de Tine,
Te rog frumos, Tu să nu uiţi de mine!

Gânduri despre post ...

        Dacă din diferite motive nu poți posti d.p.d.v. alimentar, cu siguranță poți să postești de la fapte, gânduri, vorbe sau gesturi care îți rănesc sufletul tău și/sau al celor din jur. Postul alimentar are ca scop purificarea trupului, însă fără postul spiritual nu este altceva decât o dietă sau o cură de detoxifiere a organismului. Mai important decât postul alimentar sau ceea ce bagi în stomac este postul sufletesc sau ceea ce bagi în minte, în inimă și-n suflet. Problemele/bolile trupului nu sunt decât efectul problemelor/bolilor sufletești! De aceea este esențial ca sufletul să fie curat, sănătos, plin de viață, iubire și credință. Biblia (GPS-ul nostru pe drumul vieții între leagăn și mormânt, dar de la Cel ce ne iubește) ne învață lucruri bune privind postul și cum să trăim în aceste clipe de purificare:

  • ”În zi de post, voi vă vedeți de treburile voastre şi asupriţi pe toţi lucrătorii voștri.  Voi postiţi ca să vă certați şi să vă sfădiţi şi să bateţi furioşi cu pumnul; nu postiţi cum se cuvine zilei aceleia, ca glasul vostru să se audă sus. Este oare acesta un post care Îmi place, o zi în care omul își smereşte sufletul său? Să-și plece capul ca o trestie, să se culce pe sac și în cenuşă, oare acesta se cheamă post, zi plăcută Domnului? Nu știți voi postul care Îmi place? - zice Domnul. Rupeți lanțurile nedreptăţii, dezlegați legăturile jugului, dați drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l și nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu.” (Isaia 58:2-8) #merită citit tot capitolul#
  • Când postiți, nu fiţi trişti ca fățarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, și-au luat plata lor. Tu însă, când postești, unge capul tău şi faţa ta o spală, Ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ţie.” 
    (Matei 6:16-18)
  • ”Unul crede să mănânce de toate; cel slab însă mănâncă legume. Cel ce mănâncă să nu disprețuiască pe cel ce nu mănâncă; iar cel ce nu mănâncă să nu osândească pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să stea. Unul deosebeşte o zi de alta, iar altul judecă toate zilele la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui. Cel ce ţine ziua, o ţine pentru Domnul; şi cel ce nu ține ziua, nu o ţine pentru Domnul. Şi cel ce mănâncă pentru Domnul mănâncă, căci mulțumește lui Dumnezeu; şi cel ce nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă, şi mulţumeşte lui Dumnezeu.” (Romani 14:2-6#merită citit tot capitolul#
  • ”Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu şi celălalt vameş. Fariseul, stând, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca și acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci-și bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălța.” (Luca 18:10-14)
  • ”Şi mergând ei spre mulţime, s-a apropiat de El un om, căzându-I în genunchi, și zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă.  Şi l-am dus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceţi-l aici la Mine. Şi Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el şi copilul s-a vindecat din ceasul acela.  Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, I-au zis de o parte: De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puţina voastră credinţă. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputință.  Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post.” (Matei 17:14-21) 
        Sugestia mea este următoarea (cel puțin asta încerc să fac în aceste zile de post): ”Poate nu ai puterea suficientă să te schimbi dintr-odată și să renunți la tot ce-i rău din viața ta și-ți place sau ești dependent; însă la unul sau mai multe din lucrurile greșite care-ți fac rău poți renunța dacă vrei și așa faci un pas înspre bine ... Postul cred că este o șansă de a începe un lucru bun în viață și de a-ți lăsa sufletul modelat de mâna blândă a Celui care te-a creat spre a fi desăvârșit! Dacă vrei poți! Aici este cheia ... ai sau nu voință? Ține minte că totul pleacă din gând, deci alimentează-ți mintea pozitiv! Orice șansă nefolosită rămâne pierdută pentru totdeauna, iar șansele sunt limitate! Nu reușești din prima? Un eșec nu este un război pierdut, ci doar o bătălie, dacă îți pierzi speranța pierzi totul!”
        Unde nu poți tu face ceva, poate Dumnezeu, cu condiția ca tu să demonstrezi că-ți pasă, că faci ceva în sensul acesta și că asculți de El! Dacă nu ești cinstit cu tine însuți și nu-ți dorești binele, nu o poate face nimeni în locul tău și nu poți fi ajutat(ă) de nimeni, nici măcar de Dumnezeu!

Abonează-te (prin e-mail):

Dar din dar se face rai!